1. Privacy Beleid

Privacy Beleid.

Het One Two Gaming Privacybeleid is van toepassing op de One Two Gaming-website en alle bijbehorende spelactiviteiten die op of via deze webpagina worden aangeboden. One Two Gaming B.V. is voor deze verwerkingen de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

1. Algemene bezoekersgegevens.

1. Algemene bezoekersgegevens.

1.1 Van elke bezoeker op onze webpagina's wordt door onze server automatisch het ip-nummer vastgelegd. We verzamelen ip-nummers van bezoekers van de One Two Gaming-website, informatie over de pagina's die door onze bezoekers op onze website worden bezocht en de eventuele informatie van welke website bezoekers naar de One Two Gaming-website zijn gelinked. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van cookies. De aldus verkregen informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:
(a) Voor statistische doeleinden;
(b) Voor promotiedoeleinden;
(c) Om, als een gebruiker zich later registreert, de affiliate (externe promotor van One Two Gaming) te kunnen belonen voor het plaatsen van de link naar One Two Gaming op de website van de affiliate.

1.2 One Two Gaming verzamelt geen e-mailadressen van niet-geregistreerde gebruikers.

2. Gegevens van Geregistreerde Gebruikers.

2.1 Bezoekers van de One Two Gaming-website die deel willen nemen aan de One Two Gaming-spelletjes vragen wij een gebruikersaccount aan te maken, bestaande uit een One Two Gaming-gebruikersnaam en een e-mailadres. One Two Gaming registreert daarnaast de door u gespeelde spelletjes, uw speeltegoed en uw betalingsgegevens. One Two Gaming gebruikt deze informatie voor:
(a) De in artikel 1.1 genoemde doeleinden;
(b) Uitvoering van de overeenkomst met gebruiker;
(c) Het beheer van de gebruikersaccount;
(d) Het toezenden van de One Two Gaming nieuwsbrief;
(e) Het mogelijk af stemmen van advertenties op de One Two Gaming-website op de kenmerken van de gebruiker zoals leeftijd, geslacht en het land waar de gebruiker woont;
(f) Voor het verrichten van betalingen. Uw betalingsgegevens worden door ons opgeslagen, zodat u bij toekomstige betalingen en het opwaarden van uw speeltegoed niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren.
(g) Voor het verrichten van het toezenden van prijzen, uw gegevens worden door ons opgeslagen om te controleren of uw gegevens kloppen met de door u opgestuurde documenten.

2.2 Gegevens van geregistreerde gebruikers zullen niet voor verkoopactiviteiten ter beschikking aan derden worden gesteld.

2.3 Indien een geregistreerd gebruiker in aanmerking komt voor een prijs kan One Two Gaming ertoe besluiten, zonder verdere compensatie of beloning, de gekozen gebruikersnaam van de winnaar, de gewonnen prijs en eventueel zijn/of haar woonplaats op de site van One Two Gaming en/op enig ander medium te vermelden.

3. Optimalisatie website en bestrijding van fraude.

3.1 Naast het bovenstaande kunnen wij uw gegevens gebruiken om:
(a) Het gebruik van onze website te kunnen analyseren, zodat wij onze website waar nodig kunnen optimaliseren en verbeteren en onze producten en diensten nog beter kunnen afstemmen op onze gebruikers;
(b) Fraude en misbruik van onze website op te sporen en te bestrijden.

4. Combineren van gegevens.

4.1 One Two Gaming heeft het recht om de gegevens van gebruikers te combineren met andere gegevens die we verkrijgen over het gebruik van de verschillende spellen en of producten. Dit om onze services en aanbod van spellen optimaal aan de wensen van de gebruikers aan te kunnen passen.

5. Inzage in gegevens.

5.1 Indien u inzage wilt hebben in de over u bewaarde gegevens, kan u daar om verzoeken door middel van een kennisgeving aan One Two Gaming B.V., t.a.v. Manager One Two Gaming B.V.. Een kopie van uw legitimatiebewijs dient te worden bijgesloten.
U kunt uw verzoek sturen naar info@sourceshop.nl.
De gegevens worden verstuurd naar het emailadres die u aan ons heeft opgegeven.

Dit privacy beleid kan ten allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen zullen hier worden gepubliceerd en u kunt hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld indien gewenst.

Laatst gewijzigd: 9 maart 2018.

Door One Two Gaming.